Preise

Einheit

Preis

Auto/Taxi

pro Fahrstunde

CHF 100.-

C1/D1

pro Fahrstunde

CHF 150.-

LKW

pro Fahrstunde

CHF 170.-

LKW mit Anhänger

pro Fahrstunde

CHF 190.-

Car

pro Fahrstunde

CHF 205.-

Motorrad

pro Fahrstunde

CHF 100.-

Motorrad Kurs

pro Kurs

CHF 190.-